UV index na opalování: Co je důležité vědět

UV index předpovídá intenzitu ultrafialového (UV) záření pro daný den. Tento index nám tak pomáhá zjistit, jak se daný den chránit proti slunci, abychom se vyhnuli spálení nebo jinému poškození kůže v důsledku příliš dlouhého pobytu na slunci. Co je důležité o UV indexu na opalování vědět?

Co je UV index?

UV index je měřítkem síly ultrafialového záření vyzařovaného Sluncem. Jedná se o standardní mezinárodní způsob měření UV záření. Index začíná na hodnotě 0 a stoupá až k hodnotě 10. Hodnota 3-5 je mírná a hodnota nad 6 je vysoká nebo velmi vysoká. V extrémních případech může úroveň UV záření dosáhnout až 11. Jedná se o mezinárodní standardní měření, takže se měří a uvádí stejným způsobem bez ohledu na to, kde se nacházíte. 

Jak se opalovat s ohledem na UV index?

0 až 2: Pro daný den se očekává nízké vystavení UV záření. V jasných dnech noste sluneční brýle blokující UV záření a zakrývejte si pokožku, pokud se snadno spálí. Sníh a voda mohou odrážet sluneční paprsky a zvyšovat intenzitu UV záření. Při delším pobytu na slunci se doporučuje na veškerou holou pokožku nanést opalovací krém s ochranným faktorem SPF alespoň 15.

3 až 5: Pro tento den se očekává mírné vystavení slunečnímu záření. Pokud budete venku, nevystavujte pokožku zbytečně slunci, noste pokrývku hlavy a sluneční brýle blokující UV záření. Mezi 11. a 15. hodinou se zdržujte ve stínu. Pokud budete na slunci, naneste na holou pokožku opalovací krém s ochranným faktorem SPF alespoň 30.

6 až 7: Pro tento den se očekává vysoká expozice. K ochranným opatřením patří pokrývka hlavy a sluneční brýle blokující UV záření. Mezi 11. a 15. hodinou je lepší se zdržovat ve stínu a na holou kůži používat opalovací krém s ochranným faktorem SPF alespoň 30.

8 až 10: Pro tento den se očekává velmi vysoké vystavení slunečnímu záření. Omezte čas strávený venku mezi 11. a 15. hodinou. Zakryjte si oblečením holou pokožku, noste pokrývku hlavy a sluneční brýle blokující UV záření. Mezi další ochranná opatření patří pobyt ve stínu a používání opalovacího krému s ochranným faktorem SPF alespoň 30 na holou pokožku.

11+: Pro tento den se očekává extrémní expozice. Vyvarujte se pobytu na slunci mezi 11. a 15. hodinou, nechráněná pokožka se může spálit během několika minut. Každý by se měl zakrýt, nosit pokrývku hlavy a sluneční brýle blokující UV záření. Bílý písek a jiné světlé povrchy odrážejí UV záření a zvyšují jeho expozici. Zdržujte se co nejvíce ve stínu a na holou pokožku používejte opalovací krém s ochranným faktorem SPF ideálně 50.

Za všech okolností se pak doporučuje dodržovat zásady zdravého opalování.

Jaký UV index je nejlepší na opalování?

Vaše pokožka potřebuje k opalování jak UVA, tak UVB záření. Je to proto, že UVA světlo ztmavuje pigmentové buňky, které jsou již v kůži, zatímco UVB světlo způsobuje, že kůže vytváří více pigmentových buněk. 

Pokud je vaším cílem bezpečné opalování, doporučujeme opalovat se pouze při mírném UV záření, tedy při UV indexu v rozmezí 3 až 5. Jedná se o obecné doporučení, které se liší v závislosti na vaší lokalitě, nadmořské výšce a tónu pleti. 

Čím vyšší je UV index, tím rychleji se vaše pokožka může spálit, proto je důležité mít na paměti, jak dlouho plánujete pobývat venku, abyste minimalizovali riziko poškození pokožky. 

Jak vybrat opalovací přípravek podle UV indexu?

Při výběru opalovací kosmetiky je klíčové brát v úvahu aktuální úroveň UV indexu, protože tomu může odpovídat také hodnota SPF na vašem krému. Obecně platí, že  čím vyšší je UV index, tím vyšší by měl být i SPF.

Pro nízký UV index (1-2) může být SPF 15 dostačující.

Přípravky na opalování SPF 15

Pro vyšší UV index (3 až 10) je vhodné používat opalovací krémy se SPF 30 či vyšší.

Přípravky na opalování SPF 30

Pro extrémní hodnotu UV indexu (11) je vhodné použít kosmetiku se SPF 50 a vyšší.

Přípravky na opalování SPF 50

Co ovlivňuje UV index?

Síla ultrafialového záření se liší v závislosti na několika faktorech:

  • Lokalita
  • Roční období
  • Povětrnostní podmínky, například množství oblačnosti

UV index není vázán na teplotu. Úroveň UV záření může být stejně vysoká v jarní den jako na vrcholu léta. 

Důvěryhodné zdroje:

  1. Tropic Labs: What UV Index Is Best For Tanning
  2. Skn: What UV Index is Best for Tanning?

Tento článek napsal