Tierra Verde

V Tierra Verde se snaží žít podle principů skutečně ekologického života, tedy True Eco. Hledají souvislosti, zkoumají podstatu ekologických problémů a nachází jejich řešení. Výsledkem je celá řada produktů téměř 100 % rozložitelných v přírodě, jejichž prostřednictvím nám značka pomáhá žít ohleduplněji, šetrněji a udržitelněji.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.