The Nordic Swan Ecolabel

Certifikát The Nordic Swan Ecolabel je mezinárodní ekologický certifikát, který je udělován produktům a službám, které splňují přísné ekologické požadavky. Certifikát je udělován produktům a službám, které splňují požadavky na úsporu energie, kvalitu vody, recyklaci a další environmentální kritéria. K získání certifikátu je třeba splnit všechny požadavky a ukázat, že produkt nebo služba má pozitivní dopad na životní prostředí.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.