Organic Food Chain Australia

Certifikát pro kosmetiku Organic Food Chain Australia je platný pro výrobky, které splňují přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost. Certifikát je udělen výrobci, který prokáže, že jeho produkty splňují nejvyšší standardy v oblasti přírodních surovin, ekologického zemědělství a šetrného zacházení s životním prostředím. Pro získání certifikátu je nutné splnit všechny požadavky, včetně zpracování, výroby, balení a distribuce produktů, které jsou v souladu s přísnými požadavky na kvalitu a bezpečnost.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.