Kosmetika ICEA Eco Bio Cosmesi

Certifikát ICEA Eco Bio Cosmesi je mezinárodně uznávaný certifikát, který je udělován produktům, které splňují přísné ekologické a biologické požadavky. Aby produkt mohl získat tento certifikát, musí být vyroben z čistých, ekologických a biologických surovin, musí být vyroben za použití ekologických postupů a musí splňovat požadavky na zdraví a bezpečnost. Certifikát ICEA Eco Bio Cosmesi je udělován výhradně produktům, které splňují tyto požadavky.