Fair for Life

Fair for Life je certifikát, který se zaměřuje na spravedlivou obchodní praxi v kosmetickém průmyslu. Certifikát poskytuje záruku, že produkty jsou vyráběny s respektem k lidem a životnímu prostředí. Podmínky získání certifikátu zahrnují dodržování všech platných právních předpisů a pravidel, která jsou stanovena pro ochranu lidských práv, dobré sociální praxe, ochranu životního prostředí a zodpovědné obchodní praxe.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.