EWG VERIFIED

EWG VERIFIED je certifikát, který zaručuje, že produkty splňují nejpřísnější požadavky na zdraví a bezpečnost. Aby mohl být certifikát získán, musí produkt splňovat kritéria EWG, která zahrnují nízkou toxicitu a bezpečnost pro lidské zdraví. Produkty jsou také testovány na přítomnost alergenů a dalších nežádoucích látek. Certifikát také zahrnuje požadavek, aby byly uvedeny úplné a přesné informace o složení produktu.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.