ECOCERT cosmos organic

ECOCERT cosmos organic je certifikát pro kosmetiku, který je udělován produktům, které splňují přísné standardy ekologického zemědělství. Certifikát zahrnuje přísné požadavky na výrobu, které zahrnují používání ekologických ingrediencí, omezení chemických látek a používání recyklovaných obalů. Pro získání certifikátu musí produkty splňovat požadavky na ekologickou produkci, které jsou definovány v mezinárodních standardech pro ekologickou produkci.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.