ECOCERT cosmos natural

ECOCERT Cosmos Natural je mezinárodně uznávaný certifikát, který potvrzuje, že kosmetické produkty splňují přísné ekologické a biologické požadavky. K získání certifikátu je nutné, aby výrobky splňovaly požadavky na používání přírodních ingrediencí, ekologických postupů výroby a řízení a byly testovány na nezávadnost pro lidské zdraví.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.