ECO CONTROL

ECO CONTROL je certifikát pro kosmetiku, který umožňuje zákazníkům získat informace o úrovni ochrany životního prostředí a zodpovědném přístupu výrobce k přírodě. Certifikát je udělován produktům, které splňují přísné kritéria v oblasti ekologického přístupu, jako jsou například využití obnovitelných zdrojů, minimální dopad na životní prostředí, udržitelnost výroby, recyklace a další. Certifikát ECO CONTROL je udělován po splnění přísných požadavků, které zahrnují nejen zdravotní a bezpečnostní požadavky, ale i požadavky na udržitelnost, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.