CPK

Certifikát CPK je prestižní certifikát pro kosmetické produkty, který uděluje Česká obchodní inspekce. Aby byl certifikát udělen, musí produkt splňovat všechny požadavky na bezpečnost a kvalitu, které jsou uvedeny v zákoně o kosmetice. Kromě toho musí produkt projít všemi příslušnými testy a schváleními, aby se zajistilo, že je bezpečný a nezpůsobuje žádné škody. Certifikát CPK je vysoce ceněným potvrzením, že výrobek splňuje přísné standardy kvality a bezpečnosti.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.