CO2 neutral

Certifikát pro kosmetiku CO2 Neutral zaručuje, že produkt nebo služba byly vyrobeny nebo poskytovány s minimálními emisemi oxidu uhličitého, a to buď přímo, nebo prostřednictvím kompenzace emisí. Certifikát lze získat po splnění podmínek, které zahrnují zpracování podrobného záznamu o emisích oxidu uhličitého, aby se zjistilo, jakou úroveň emisí má produkt nebo služba, a poté jejich kompenzace prostřednictvím projektů na ochranu životního prostředí.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.