Je hliník v deodorantech bezpečný?

Deodorant nebo antiperspirant používáme prakticky každý den, proto je dobré vědět, jestli jsou tyto kosmetické produkty pro nás bezpečné.

Jak je to se skloňovaným hliníkem v deodorantech?

Je hliník v deodorantech bezpečný?

Nemůžeme s jistotou tvrdit, že hliník v deodorantech je nebezpečný. Na tom se vědecká obec neshoduje. Avšak podpaží je naším velice citlivým místem a je zbytečné ho vystavovat potenciálnímu nebezpečí v podobě hliníkových solí.

TOP Deodoranty bez hliníku

Proč se hliník přidává do deodorantů?

Hliník se do deodorantů přidává pro svou schopnost zužovat a blokovat potní žlázy. Dále má antiperspirační účinky. Deodoranty s hliníkem spolu s dalšími látkami ucpávají póry, a tak zabraňují pocení.

Jaké má hliník potenciální negativa?

Jak už to bývá, tak ani odborníci se nedokážou shodnout na jednotném názoru na hliník v kosmetice. Závadnost hliníku v rámci bezpečnosti pro spotřebitele tak nebyla definitivně prokázaná a není jeho užívání evropskou legislativou zakázáno.

Avšak studie jsou často prováděny na zvířatech. U krys poškozoval nervový systém a měl negativní vliv na plodnost, v těchto případech jim byl hliník dodáván v potravě. Na základě těchto informací lze najít články tvrdící, že hliníkové soli způsobují rakoviny a další nemoci.

Důkazem má být nalezená hydrochloridová sloučenina hliníku v lymfatických žlázách operovaných žen. Potenciální negativa tak mohou být způsobování rakoviny, neplodnost či negativní vliv na nervový systém.

Může hliník proniknout do kůže?

Důležitým faktorem potenciální škodlivosti hliníku je fakt, zda se může dostat do našeho těla. Pokud ano, tak rizikovost používání hliníku se významně zvyšuje.

U deodorantů je malá šance, že bychom hliník vstřebali ústy, ale otázkou je, zda se dokáže dostat do našeho těla kůží.

Obhájci hliníku vychází z předpokladu, že hliník je ve vodě nerozpustný a má velké molekuly, pokožkou tak proniknout nemůže (není potvrzeno ani vyvráceno), a proto je v deodorantech bezpečný.

Avšak v deodorantech najdete i rozpustné varianty. Například hliník v podobě Aluminum Chlorohydrate. Takže některé varianty hliníku do kůže nepochybně proniknout mohou a u některých variant to zatím nelze vyvrátit.

Existují bezpečné varianty hliníku?

Jsou i formy hliníku, které se považují za bezpečnější. Jedná se o přírodní kamenec neboli Potassium Alum (síran draselno-hlinitý, kamenec draselný) či Ammonium Alum (síran amonno-hlinitý, kamenec amonný). Jde o solný minerál, který má větší stabilitu a molekuly, které tak nemají šanci vstřebat se do pokožky ani ucpávat její póry. Dále snižuje tvorbu bakterií a zabraňuje jejich množení, například v podpaží.

Kamenec draselný se vyskytuje v přírodě a získává se těžbou, kdežto kamenec amonný vzniká průmyslově.

Obě tyto látky jsou však rozpustné ve vodě. A na základě informací z předchozích odstavců je rozpustnost argumentem, zda je hliník vstřebatelný do pokožky.

V původní formě tedy kamenec do pokožky nepronikne, ale po jeho navlhčení to již tvrdit nelze. Proto se s podezřívavostí díváme také na tyto “bezpečnější” varianty hliníku.

Co je to hliník?

Hliník je jedním z nejrozšířenějších kovů, se kterým se setkáváme denně v nejrůznějších produktech. Jedná se o tvárný kov, který se využívá například při výrobě plechovek, fólií, kuchyňských potřeb, automobilových dílů, součástí letadel či okenních rámů.

Je tak patrné, že hliník je jednoznačně vysoce univerzální a užitečný materiál. To platí zejména, pokud nám slouží tzv. “mimo tělo”, tedy ho nevstřebáváme. Na pozoru bychom se měli v situacích, kdy naopak hliník nějakým způsobem vstřebáváme, a to se může dít například prostřednictvím kosmetiky.

V kosmetice se můžeme setkat hned s několika druhy hliníku. Často jde o Aluminum Chloride, Aluminum Chlorohydrate, Potassium Alum nebo Ammonium Alum. Takže pokud uvidíte někde “alum”, tak zpozorněte.

Nejjistější je vyrobit si vlastní deodorant, protože do něj si hliník dávat opravdu nebudete. Recept na domácí deodorant a další užitečné eko tipy přináší Dobremond.

Důvěryhodné zdroje:

[1] Healthline: What to Know About Aluminum in Deodorant and Antiperspirant

Tento článek napsal