Zobrazen 1. – 16. z 71 výsledků

Co je to hliník?

Hliník je jedním z nejrozšířenějších kovů, se kterým se setkáváme denně v nejrůznějších produktech. Jedná se o tvárný kov, který se využívá například při výrobě plechovek, fólií, kuchyňských potřeb, automobilových dílů, součástí letadel či okenních rámů.

Je tak patrné, že hliník je jednoznačně vysoce univerzální a užitečný materiál. To platí zejména, pokud nám slouží tzv. “mimo tělo”, tedy ho nevstřebáváme. Na pozoru bychom se měli v situacích, kdy naopak hliník nějakým způsobem vstřebáváme, a to se může dít například prostřednictvím kosmetiky.

Proč se hliník přidává do deodorantů?

Hliník je velmi rozšířeným prvkem, respektive kovem, se kterým se setkáváme na denní bázi, a to v potravě nebo i ve vodě. V kosmetice se můžeme setkat hned s několika druhy hliníku. Často jde o Aluminum Chloride, Aluminum Chlorohydrate, Potassium Alum nebo Ammonium Alum. Takže pokud uvidíte někde “alum”, tak zpozorněte.

Hliník se do deodorantů přidává pro svou schopnost zužovat a blokovat potní žlázy. Dále má antiperspirační účinky. Deodoranty s hliníkem spolu s dalšími látkami ucpávají póry, a tak zabraňují pocení.

Jaké má hliník potenciální negativa?

Jak už to bývá, tak ani odborníci se nedokážou shodnout na jednotném názoru na hliník v kosmetice. Závadnost hliníku v rámci bezpečnosti pro spotřebitele tak nebyla definitivně prokázaná a není jeho užívání evropskou legislativou zakázáno.

Avšak studie jsou často prováděny na zvířatech. U krys poškozoval nervový systém a měl negativní vliv na plodnost, v těchto případech jim byl hliník dodáván v potravě. Na základě těchto informací lze najít články tvrdící, že hliníkové soli způsobují rakoviny a další nemoci.

Důkazem má být nalezená hydrochloridová sloučenina hliníku v lymfatických žlázách operovaných žen. Potenciální negativa tak mohou být způsobování rakoviny, neplodnost či negativní vliv na nervový systém.

Může hliník proniknout do kůže?

Důležitým faktorem potenciální škodlivosti hliníku je fakt, zda se může dostat do našeho těla. Pokud ano, tak rizikovost používání hliníku se významně zvyšuje.

U deodorantů je malá šance, že bychom hliník vstřebali ústy, ale otázkou je, zda se dokáže dostat do našeho těla kůží.

Obhájci hliníku vychází z předpokladu, že hliník je ve vodě nerozpustný a má velké molekuly, pokožkou tak proniknout nemůže (není potvrzeno ani vyvráceno), a proto je v deodorantech bezpečný.

Avšak v deodorantech najdete i rozpustné varianty. Například hliník v podobě Aluminum Chlorohydrate. Takže některé varianty hliníku do kůže nepochybně proniknout mohou a u některých variant to zatím nelze vyvrátit.

Existují bezpečné varianty hliníku?

Jsou i formy hliníku, které se považují za bezpečnější. Jedná se o přírodní kamenec neboli Potassium Alum (síran draselno-hlinitý, kamenec draselný) či Ammonium Alum (síran amonno-hlinitý, kamenec amonný). Jde o solný minerál, který má větší stabilitu a molekuly, které tak nemají šanci vstřebat se do pokožky ani ucpávat její póry. Dále snižuje tvorbu bakterií a zabraňuje jejich množení, například v podpaží.

Kamenec draselný se vyskytuje v přírodě a získává se těžbou, kdežto kamenec amonný vzniká průmyslově.

Obě tyto látky jsou však rozpustné ve vodě. A na základě informací z předchozích odstavců je rozpustnost argumentem, zda je hliník vstřebatelný do pokožky.

V původní formě tedy kamenec do pokožky nepronikne, ale po jeho navlhčení to již tvrdit nelze. Proto se s podezřívavostí díváme také na tyto “bezpečnější” varianty hliníku.

Je tedy nejlepší deodorant bez hliníku?

Nemůžeme s jistotou tvrdit, že hliník v deodorantech je nebezpečný. Na tom se vědecká obec neshoduje.

My však tvrdíme, že podpaží je naším velice citlivým místem a je zbytečné ho vystavovat potenciálnímu nebezpečí. Obzvlášť když sehnat ten správný a účinný deodorant lze snadno i bez hliníku. Proto si myslíme, že nejlepší deodorant je bez hliníku. Navíc samotná výroba sloučenin hliníku není nic šetrného vůči naší planetě.

Při jejich výrobě vzniká více odpadu než výsledného produktu a jeho výroba je spojována s fluorovodíkem, který se uvolňuje do ovzduší. Technologické postupy se však v čase proměňují a vylepšují. Bývalo to horší, ale nic přírodního nečekejte. Proto deodorant bez hliníku, který je složen z přírodních látek, je také šetrnější vůči naší planetě.