Vegan Society

Certifikace Vegan Society je certifikace, která potvrzuje, že výrobky neobsahují žádné živočišné produkty ani vedlejší produkty. Aby mohly produkty získat certifikaci, musí splňovat následující požadavky: 1) neobsahují žádné živočišné produkty ani vedlejší produkty; 2) nejsou testovány na zvířatech; 3) nejsou vyrobeny z živočišných produktů; 4) neobsahují žádné ingredience, které pocházejí z zvířat; 5) nejsou vyrobeny z látek, které byly testovány na zvířatech; 6) nejsou vyrobeny z látek, které byly testovány na zvířatech. Aby mohly produkty získat certifikaci, musí být schváleny odborníky z Vegan Society.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.