UEBT Certified

Certifikát UEBT Certified je mezinárodní certifikace, která slouží k ochraně biodiverzity a lidských práv v oblasti kosmetiky. Jeho získání vyžaduje, aby kosmetické produkty a jejich složky pocházely z odpovědného zdroje a byly vyrobeny s ohledem na životní prostředí, lidská práva a sociální odpovědnost. Pro získání certifikátu je nutné splnit několik kritérií, mezi něž patří udržitelnost, etické způsoby získávání surovin, transparentnost a přísné požadavky na kvalitu.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.