RSPO

Certifikát RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) je certifikát pro produkty, které jsou vyrobeny z palmového oleje. Certifikát se uděluje na základě splnění standardů společensky odpovědného zemědělství a udržitelného zpracování palmového oleje. Certifikát RSPO vyžaduje, aby všichni producenti, kteří se účastní programu, dodržovali přísné standardy ohledně ochrany životního prostředí a práv zaměstnanců. K získání certifikátu RSPO je třeba, aby producenti splnili základní požadavky, jako je vyřešení konfliktů, zajištění ochrany půdy a vody, ochrana práv zaměstnanců a ostatních obyvatel, které se týkají výroby palmového oleje.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.