PETA

Certifikát PETA pro kosmetiku je mezinárodní certifikace, která umožňuje spotřebitelům poznávat produkty, které nebyly testovány na zvířatech. Certifikát PETA se vztahuje na výrobky, které neobsahují žádné živočišné složky ani nebyly testovány na zvířatech. Pro získání tohoto certifikátu musí výrobci prokázat, že nejsou používány žádné živočišné složky ani testování na zvířatech, a že výrobci dodržují veškerá právní předpisy a předpisy týkající se etického zpracování zvířat.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.