Original Excellent Dermatest®

Certifikát Original Excellent Dermatest® poskytuje kosmetickým produktům potvrzení o jejich účinnosti a bezpečnosti. Pro získání certifikátu musí produkt splňovat přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost, které jsou stanoveny v normách a předpisech pro kosmetické produkty. Kromě toho musí produkt projít testováním na lidském těle a úspěšně projít testem klinického hodnocení, který poskytuje informace o výsledcích používání produktu.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.