NCS

Certifikát NCS je certifikát pro kosmetické produkty, který poskytuje certifikaci pro produkty, které neobsahují žádné škodlivé látky. Aby mohl výrobce získat tento certifikát, musí splňovat přísné podmínky, které zahrnují bezpečnost, kvalitu a efektivitu produktu. Certifikát NCS musí být obnoven každé dva roky a výrobce musí prokázat, že jeho produkty splňují požadavky NCS.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.