NaTrue

Certifikát NaTrue je mezinárodní certifikát pro kosmetické produkty, který potvrzuje, že produkty splňují přísné standardy v oblasti ekologické a etické výroby. Certifikát NaTrue se uděluje produktům, které jsou vyrobeny z přírodních surovin a neobsahují žádné škodlivé látky. Pro získání certifikátu musí produkt splňovat požadavky v oblasti ekologické a etické výroby a musí projít přísnou certifikační procedurou.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.