ICADA

Certifikát ICADA je mezinárodní certifikace pro kosmetické produkty. Jeho cílem je poskytnout spotřebitelům jistotu, že produkty jsou bezpečné a šetrné k životnímu prostředí. Certifikát ICADA je udělován kosmetickým produktům, které jsou v souladu s mezinárodními normami a předpisy. K získání certifikátu ICADA je nutné splnit následující požadavky: splnění požadavků na zdravotní nezávadnost, účinnost a bezpečnost produktů; splnění požadavků na trvanlivost, bezpečnost a snadnou použitelnost produktů; a splnění požadavků na ochranu životního prostředí.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.