ICADA Certified

ICADA Certified je mezinárodní certifikát pro kosmetiku, který poskytuje potvrzení o kvalitě a bezpečnosti výrobků. Aby byl produkt schválen pro získání certifikátu ICADA Certified, musí projít přísnou kontrolou kvality a bezpečnosti, která zahrnuje testování složení, funkčnosti a bezpečnosti produktu. Certifikát ICADA Certified také zahrnuje dodržování stanovených etických standardů a zásad.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.