Fair Trade

Certifikát Fair Trade zaručuje, že produkty jsou vyrobeny za spravedlivých podmínek a zajišťuje, že zaměstnanci v továrnách, odkud produkty pocházejí, mají práva a dostávají odpovídající odměny. Certifikát je udělen po splnění několika podmínek, jako je například přísná kontrola kvality, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, dodržování pracovních práv, ochrana životního prostředí a zajištění sociální odpovědnosti.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.