CSE

Certifikát pro specializovanou estetickou kosmetiku (CSE) je průkaz potvrzující, že držitel je schopen provádět profesionální procedury kosmetického ošetření obličeje a těla. Pro získání certifikátu je nutné splnit požadavky na vzdělání, absolvovat odbornou praxi a úspěšně složit zkoušku.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.