CPK BIO

Certifikát CPK BIO je mezinárodní certifikát pro kosmetiku, který poskytuje potvrzení o tom, že produkt je vyroben z přírodních surovin, je šetrný k životnímu prostředí a je bezpečný pro lidskou pokožku. Certifikát CPK BIO se uděluje produktům, které splňují specifikace stanovené v mezinárodní normě ISO 16128-2, a jejichž složení je vysoce kontrolováno a schváleno nezávislou třetí stranou. Pro získání certifikátu CPK BIO je vyžadována přísná kontrola výrobního procesu a všech surovin.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.