COSMETIQUE BIO – CHARTE COSMEBIO

Certifikát COSMETIQUE BIO – CHARTE COSMEBIO je mezinárodně uznávaný certifikát pro kosmetiku, který je udělován produktům splňujícím přísné požadavky na výrobky s přírodními a biologickými složkami. Certifikát je udělován produktům, které splňují přísné požadavky v oblasti kvality, ekologie a etiky. Certifikace je založená na výhradním použití přírodních a biologických složek, které jsou vysoce kontrolovány a vysoce kvalitní. Certifikát COSMETIQUE BIO – CHARTE COSMEBIO je udělován produktům, které splňují požadavky na složení, výrobní postup a výrobní postupy a které jsou schváleny nezávislými certifikačními orgány.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.