CARBON NEUTRAL COMPANY

Certifikát pro uhlíkově neutrální společnost poskytuje potvrzení o tom, že společnost vyváží svůj celkový uhlíkový dopad až na nulu. Podmínky získání certifikátu zahrnují zavedení opatření k minimalizaci uhlíkových emisí, monitorování a vyhodnocování uhlíkových emisí a vyvážení nevyvážených emisí prostřednictvím nákupu offsetů.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.