BIO ECO COSMESI

Certifikát BIO ECO COSMESI je mezinárodní certifikace, která potvrzuje, že produkty kosmetiky splňují přísné požadavky na ekologii, kvalitu, bezpečnost a účinnost. Aby mohl být produkt označen jako BIO ECO COSMESI, musí být vyroben z přírodních surovin, neobsahovat žádné škodlivé látky a musí být testován na účinnost a bezpečnost. Certifikát BIO ECO COSMESI je udělován pouze výrobkům, které splňují všechny požadavky.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.