Austria Bio Garantie

Austria Bio Garantie je certifikát, který poskytuje jistotu, že produkty jsou vyrobeny z přírodních surovin a jsou ekologicky šetrné. Pro získání certifikátu musí produkty splňovat požadavky na přírodní suroviny, ekologickou šetrnost a ekologickou výrobu. Certifikát se také vztahuje na etickou výrobu a dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.