AIAB

Certifikát AIAB je mezinárodní certifikace pro kosmetické produkty, která poskytuje potvrzení o splnění přísných standardů ve vztahu k účinnosti, bezpečnosti, ekologické udržitelnosti a etickému zpracování. Certifikát AIAB je udělován po úspěšném absolvování procesu certifikace, který zahrnuje vyhodnocení příslušných certifikačních dokumentů, vizuální kontrolu produktů a posouzení jejich složení. Pro získání certifikátu AIAB je nutné, aby byly splněny všechny požadavky certifikačního systému, včetně požadavků na etické zpracování, účinnost, bezpečnost a udržitelnost.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.