AFIC HALAL AUTHORITY

Certifikát od AFIC HALAL AUTHORITY poskytuje kosmetickým výrobkům potvrzení, že jsou v souladu s islámskými požadavky a pravidly. Pro získání certifikátu musí výrobky splňovat přísná halálská kritéria, včetně toho, že neobsahují žádné zakázané ingredience ani žádné ingredience pocházející z nečistých zdrojů. Výrobky musí také splňovat stanovené požadavky týkající se výrobního procesu a musí být testovány nezávislými laboratořemi.

Naše hodnocení kosmetiky

Skóre zdraví

Pomocí vědecké databáze EWG vyhodnocujeme bezpečnost látek v produktu vůči lidskému tělu. Skóre zdraví reprezentuje relativní míru bezpečnosti produktu.

Přírodnost

Je poměr počtu čistě přírodních látek obsažených v produktu vůči celkovému množství obsažených látek. Zohledňujeme také množství dané látky v produktu.